تلفن تماس: 77136447 و 77136445 (021)

صفحه اصلی اخبار تیم توسعه بهینه سازی و تعمیر وب سایت شرکت انرژی آبان
نظر شما درباره وب سایت های طراحی شده توسط ما چیست؟
 

ورود کاربرانبهینه سازی و تعمیر وب سایت شرکت انرژی آبان

بهینه سازی و تعمیرات در سایت فارسی شرکت انرژی آبان صورت پذیرفت.

در این پروژه تعدادی از افزونه ها بازسازی شده و بروزرسانی گردیدند. همچنین تغییراتی در برنامه نویسی هسته اصلی سیستم و الحاقات سیستم صورت گرفت.

تغییراتی نیز جهت اصلاح استایل دهی به آیتم های مختلف صفحه صورت پذیرفت و یکپارچگی نمایش صحیح در مرورگرهای مختلف انجام شد.